Om du bloggar om internet och programmering kommer du förmodligen förr eller senare att behöva skriva någon form av kod i dina inlägg. Och oavsett om du skriver javascript, PHP eller HTML kommer du förmodligen att upptäcka ett problem: koden förstör dina inlägg. Om du till exempel vill visa besökarna hur de gör text fet genom att använda <strong>-taggen kommer koden att exekveras och din egen text blir fet. Lösningen? Läs vidare.

Vissa löser det här genom att placera ett mellanslag i koden – ”< strong >” – men då kommer koden inte att fungera när dina besökare kopierar den. Det finns ett mycket mer praktiskt sätt att lösa problemet.

DIY (Do It Yourself)

Först och främst bör du omsluta all din kod med <code>-taggen, då det låter dig särskilja koden från resterande text i inlägget genom att redigera ditt temas CSS-dokument. Sedan måste du omvandla koden till karaktärsentiteter. Alltså,

Från detta: <strong>exempelkod</strong>
Till detta: &lt ;strong&gt ;example code&lt ;/strong&gt ; (observera mellanrummen)

Du kan göra detta manuellt genom att ersätta < med &lt ; och > med &gt ;.

Genom tillägg

Det går alltså att publicera kod i inlägg, men lösningen som presenteras ovan är egentligen inte speciellt praktisk. Som man kan förvänta sig av WordPress-communityt har dock någon driftig själ publicerat ett tillägg som löser problemet på ett sätt som är både mer praktiskt och estetiskt tilltalande. Tillägget, som heter Syntax Highlighter for WordPress, producerar kod med följande utseende:

h4 { background-color: white; } 
p  { background-color: #1078E1; } 
ul { background-color: rgb( 149, 206, 145); }

Snyggt, inte sant?