WordPress har en inbyggd widget som visar de senaste inläggen på din blogg, men ibland vill man ha lite extra kontroll över vilka inlägg som ska visas, var de ska visas och hur de ska visas.

Om du vill visa de fem senaste inläggen på din blogg i en enkel lista använder du följande stycke kod. Klistra in det där du vill att inläggen ska visas upp – i ett inlägg, i sidomenyn, i sidfoten, eller någon annanstans.

<ul>
<?php

$args = array( 'posts_per_page' => 5 );

$myposts = get_posts( $args );
foreach ( $myposts as $post ) : setup_postdata( $post ); ?>
	<li>
		<a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a>
	</li>
<?php endforeach; 
wp_reset_postdata();?>

</ul>

För att ändra hur många inlägg som ska visas ändrar du siffran ’posts_per_page’ => 5. Du kan även välja att endast visa upp inlägg från en specifik kategori genom att använda följande kod.

<ul>
<?php

$args = array( 'posts_per_page' => 5, 'category' => 1 );

$myposts = get_posts( $args );
foreach ( $myposts as $post ) : setup_postdata( $post ); ?>
	<li>
		<a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a>
	</li>
<?php endforeach; 
wp_reset_postdata();?>

</ul>

Ändra ’category’ => 1 till numret för den kategori vars inlägg du vill visa. Du tar reda på numret genom att gå in på Administrationspanelen > Inlägg > Kategorier. Klicka på ”Redigera” under kategorins namn, så bör kategorins nummer dyka upp i adressfältet.

Det finns många andra parametrar som du kan använda för att bestämma vilka inlägg som ska visas. Du kanske bara vill visa inlägg som har publicerats det senaste året, inlägg skrivna av en viss författare eller inlägg som har vissa etiketter. Du hittar information om de parametrarna i WordPress-kodexens inlägg om get_posts. Lycka till!